прапор Украiни герб Украiни
Довгеньківський Навчально-виховний комплекс
герб Довгеньківський НВК  прапор Довгеньківський НВК

Послуги

Відповідно до Статуту закладу пункт 2.6. НВК здійснює освітній процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення закладу освіти (заочна (дистанційна) форма навчання), складання державної підсумкової атестації екстерном.  Заклад обирає  форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими документами, приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направити учнів до міжшкільного  навчально-виробничого комбінату.

Інші форми здобуття освіти організовуються закладом відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року № 955«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8». Актом затверджено у новій редакції Положення про індивідуальну форму здобуття освіти, що визначає порядок організації здобуття загальної середньої освіти  за індивідуальною формою,  закладами загальної середньої освіти та іншими закладами освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні освіти, або батьками, іншими законними представниками здобувачів освіти.