прапор Украiни герб Украiни
Довгеньківський Навчально-виховний комплекс
герб Довгеньківський НВК  прапор Довгеньківський НВК

Правила прийому

Зарахування дітей до дошкільного підрозділу, учнів до шкільного підрозділу проводиться до початку навчального року згідно з наказом директора гімназії, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, а також свідоцтв про народження (копій), паспорта, медичної довідки, документа про наявний рівень освіти та особової справи (окрім дітей, які вступили до 1-го класу), та дітей дошкільного віку. До 1-го класу зараховуються діти, як правило, 6-річного віку (станом на 01.09. поточного року), які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження. Таке обстеження проводиться комунальним закладом охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм”за критеріями, що визначаються МОН та МОЗ України. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка.

Лист МОНУ № 1/9-471 від 22 липня 2019 року “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Наказ МОН № 621 від 08.05.2019 року “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762”

Наказ МОН України від 16.04.2018№ 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня за № 564/32016

Лист МОН України від 08.05.2018 № 1/9-292 ” Лист-роз‘яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”