прапор Украiни герб Украiни
Довгеньківський Навчально-виховний комплекс
герб Довгеньківський НВК  прапор Довгеньківський НВК

Правила прийому

Зарахування дітей до дошкільного підрозділу, учнів до шкільного підрозділу проводиться до початку навчального року згідно з наказом директора НВК, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, а також свідоцтв про народження (копій), паспорта, медичної довідки, документа про наявний рівень освіти та особової справи (окрім дітей, які вступили до 1-го класу), та дітей дошкільного віку. До 1-го класу зараховуються діти, як правило, 6-річного віку (станом на 01.09. поточного року), які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження. Таке обстеження проводиться комунальним закладом охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм”за критеріями, що визначаються МОН та МОЗ України. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка.